Jours et horaires

 SÉNIORS

Mardi – Merc- Vend : 20h00 – 22h00

Mercredi – Vendredi : 20h00 – 22h00

Lundi – Jeudi : 20h00 – 22h00

Lundi  : 20h00 – 22h00

Samedi : 10h00 – 12h00

 JEUNES FÉMININES

Mercredi – Vendredi : 18h00 – 20h00

Mercredi – Vendredi : 18h00 – 20h00

Mardi – Vendredi : 18h00 – 20h00

Mardi – Jeudi : 18h00 – 19h30

 JEUNES MASCULINS

M17 Lundi – Mercredi : 18h00 – 20h00

M20 Lundi – Jeudi : 18h00 – 20h00

Mardi – Jeudi : 18h00 – 20h00

Mardi – Vendredi : 18h00 – 20h00

Mardi – Jeudi : 18h00 – 19h30

 ECOLE DE VB- BABY VB

Mardi – Jeudi: 18h00 – 19h30

Mercredi : 17h00 – 18h00