Jours et horaires

 SÉNIORS

Lundi – Merc- Vend : 20h00 – 22h00

Mardi – Vendredi : 20h00 – 22h00

Mardi – Jeudi : 20h00 – 22h00

Lundi – Jeudi : 20h00 – 22h00

 JEUNES FÉMININES

Mercredi – Vendredi : 18h00 – 20h00

Mercredi – Vendredi : 18h00 – 20h00

Mardi – Vendredi : 18h00 – 20h00

Mardi – Jeudi : 18h00 – 19h30

 JEUNES MASCULINS

Mercredi – Vendredi : 18h00 – 20h00

Mercredi – Vendredi : 18h00 – 20h00

Mardi – Jeudi : 18h00 – 20h00

Mardi – Jeudi : 18h00 – 19h30

 ECOLE DE VB- BABY VB

Mardi – Jeudi: 18h00 – 19h30

Samedi : 10h00 – 11h30